As You Like It Dancing 1998

“The Company Dancing”
As You Like It, 1998
Photo: Dawn Roman